Плати столько, сколько считаешь нужным!
Плати столько, сколько считаешь нужным!
Плати столько, сколько считаешь нужным!
Плати столько, сколько считаешь нужным!
Плати столько, сколько считаешь нужным!
Плати столько, сколько считаешь нужным!
Плати столько, сколько считаешь нужным!
Плати столько, сколько считаешь нужным!

Источник: http://krabov.net/27774-plati-stolko-skolko-schitaesh-nuzhnym.html