Источник: http://www.prikol.ru/2013/08/01/1000-sovetskix-rublej-v-sravnenii-s-sovremennymi-rublyami/